Priser

Tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.

Våra priser

Allmänt tandvårdsbidrag får man i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och varierar med åldern:

 

  • 24-29 år 600 kr/år
  • 30-64 år 300 kr/år
  • 65 år 600 kr/år

Det allmänna tandvårdsbidraget kan sparas i högst två år.

Garanti

Hos oss kan du känna dig trygg

Vi lämnar alltid 3 års garanti på fast protetik och 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbara proteser).

Inför varje behandling får Du en kostnadsberäkning baserad på just Din situation som vi tillsammans går igenom.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att kostnader upp till 3 000 kr får man betala själv fr.o.m. det år man fyller 24år. För kostnader mellan 3.001 – 15.000 kr får man 50% ersättning från Försäkringskassan. För kostnader över 15.000 kr får man 85% ersättning från Försäkringskassan. All ersättning beräknas på en referensprislista, som kan skilja sig från enskild tandläkares prislista. Är tandläkarens pris högre, betalar patienten mellanskillnaden.

All tandvård ingår inte heller i högkostnadsskyddet, exempelvis exkluderas kosmetisk tandvård.

Karriär

Vill du jobba hos oss?

Vi söker alltid duktiga och drivna medarbetare till vår klinik.